STOWARZYSZENIE EVOLUCJA

Celem powstania Stowarzyszenia EVOLUCJA jest zainspirowanie świadomych, odważnych, kreatywnych ludzi,
w celu twórczego wykorzystania swoich talentów na rzecz budzenia świadomości oraz współdziałania na rzecz suwerenności,
wolności i prawdy.
Za pomocą muzyki, obrazu, słów – różnego rodzaju twórczych projektów, pragniemy mówić o tym, co ważne. Ujawniamy to co ukrywane, nazywając rzeczy po imieniu.
Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tematami kontrowersyjnymi, trudnymi; takimi, którym media publiczne – w celu ich zdyskredytowania – często przypinają etykietę „teorii spiskowych”.

Przedstawiamy najważniejsze wg nas informacje z medialnego morza filmów, programów i publikacji, usuwane z przestrzeni publicznej w wyniku cenzury  (FB, Twitter, Instagram, YouTube etc).
Jako wolni ludzie mamy prawo mieć dostęp do pełnej informacji, dlatego dzielimy się tym, co uważamy za wartościowe,
odbiorcy pozostawiając możliwość oceny.

Nasze Projekty: