Dowody / Badania

Dwa razy NAJ

Najkrótsze
Najlepsze

Pozostałe filmy

How Microwaving Grapes Makes Plasma
Metronome Synchronization
Efekt Domina
Wpływ promieniowania z inteligentnego licznika Smart Meter na ludzką krew [Napisy PL]
Dr James Giordano – Umysł jest polem walki przyszłości